Felhasználási feltételek

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS KIFEJEZÉSEK

Nyomda - az SC MODAC HOLDING SRL, egy román állampolgárságú jogi személy kereskedelmi neve, amelynek székhelye Bukarest, 4. szektor, Berceni no. 96. számú cégjegyzékszámmal rendelkező J40/11536/2021 , egyedi adóregisztrációs kód : RO 44538355 .

Eladó – Nyomda.

Vevő – természetes személy/jogi személy vagy bármely jogi személy, aki fiókot hoz létre a Webhelyen és megrendelést ad le.

Ügyfél – az a természetes/jogi személy, aki hozzáfér a TARTALOMhoz, vagy hozzáfér a Nyomda által elérhetővé tett bármely kommunikációs eszközön keresztül (elektronikus, telefonos stb.), vagy a Nyomda és a Nyomda között fennálló felhasználói szerződés alapján, és amely megköveteli a FIÓK létrehozása és használata.

Felhasználó – minden a Weboldalon regisztrált természetes/jogi személy, aki a Fiók létrehozásának folyamatával elfogadta az Általános Szerződési Feltételek részében szereplő webhelyspecifikus pontokat.

Becenév – álnév, amellyel egy bizonyos Felhasználó/Ügyfél/Vásárló Tartalmat adhat hozzá az Oldalhoz. A becenév a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló Honlapján található információkhoz kapcsolódik a „Felhasználónév” néven.

Fiók - az Oldal azon része, amely egy e-mail címből és egy jelszóból áll, amely lehetővé teszi a Vásárló számára a Megrendelés leadását, és amely információkat tartalmaz az Ügyfélről/Vevőről és a Vevő weboldalon található történetéről (megrendelések, adószámlák stb. .).

Kedvencek (kívánságlista) – a Fiók része, amely lehetővé teszi a Vevő/Felhasználó számára Listák létrehozását.

Webhely – a www.printery.ro domain és aldomainjei.

Megrendelés – az Eladó és a Vevő közötti kommunikációs formaként működő elektronikus dokumentum, amelyen keresztül a Vevő a Webhelyen keresztül közli az Eladóval azon szándékát, hogy árut vásároljon a Webhelyről.

Áru - minden olyan termék, beleértve a Megrendelésben említett dokumentumokat is, amelyeket az Eladó a megkötött Szerződés eredményeként a Vevő rendelkezésére bocsát.

Kampány – véges számú Áru korlátozott és előre meghatározott raktárkészlettel, az Eladó által meghatározott ideig tartó, kereskedelmi célú bemutatása.

Szerződés - az Eladó és a Vevő között létrejött távoli szerződés, az Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül.

Tartalom
• az Oldalon található minden olyan információ, amely elektronikus eszközzel látogatható, megtekinthető vagy más módon elérhető;
• az Eladó által a Vevőknek elektronikus úton és/vagy bármely más elérhető kommunikációs eszközön küldött e-mailek tartalma;
• az Eladó alkalmazottja/munkatársa, a Vevő által, az általa megadott vagy nem általa megadott elérhetőségek szerint bármilyen módon közölt információ;
• az Árukkal kapcsolatos információk és/vagy az Eladó által egy adott időszakban alkalmazott tarifák;
• az Eladóval kapcsolatos adatok, vagy az Eladó egyéb kiemelt adatai.

Vélemény - a termék tulajdonosa vagy kedvezményezettje által írt értékelés, személyes tapasztalaton alapuló értékelés, valamint minőségi észrevételek megtételére és annak megállapítására való képessége, hogy a termék megfelel-e a gyártó által megadott előírásoknak.

Értékelés – a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló termékkel szembeni elégedettségének mértékét kifejező mód. Az értékelést csillagok formájában fejezik ki, minden termék egy csillagtól öt csillagig terjedhet. Az elégedettség ezen foka mindig a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló által a termékről írt véleményhez kapcsolódik.

Megjegyzés – kritikai célú értékelés vagy megfigyelés, vélemény vagy más megjegyzés oldalán.

Dokumentum – jelen Általános Szerződési Feltételek.

Hírlevél – időszakos tájékoztatás, kizárólag elektronikus, illetve elektronikus levél (e-mail, SMS) az Árukról és/vagy az Eladó által meghatározott időszakban végrehajtott promóciókról, az Eladó kötelezettségvállalása nélkül a benne szereplő információkra hivatkozva. abban.

Tranzakció – az Áru Nyomda általi értékesítéséből származó összeg beszedése vagy visszatérítése a Vevő részére, az Eladó által egyeztetett kártyafeldolgozó szolgáltatásainak igénybevételével, a szállítás módjától függetlenül.

Specifikációk – az Áruk leírásában meghatározott összes specifikáció és/vagy leírás.

2. SZERZŐDÉS DOKUMENTUMOK

2.1. A Megrendelés Weboldalon történő regisztrálásával a Vevő beleegyezik abba a kommunikációs formába (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó kereskedelmi műveleteit végzi.

2.2. A Vevőhöz a Megrendelés leadását követően kapott értesítés tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés elfogadását. Ez az értesítés elektronikus úton (e-mail) vagy telefonon történik.

2.3. Indokolt okokból az Eladó fenntartja a jogot a Megrendelésben szereplő Áruk mennyiségének megváltoztatására. Ha megváltoztatja a Megrendelésben szereplő Áru mennyiségét, erről a Vásárlót a megrendelés leadásakor megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti és a kifizetett összeget visszaküldi.

2.4. A szerződés akkor minősül az Eladó és a Vevő között létrejöttnek, amikor a Vevő e-mailben és/vagy SMS-ben megkapja az Eladótól a Megrendelés feladásáról szóló értesítést.

2.5. Az Eladó által a Weboldalon megadott dokumentum és információk képezik a Szerződés alapját, kiegészítve az Eladó által kiállított jótállási jegygel.

3. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZAT

3.1. A Megrendelés leadása bármely Ügyfél/Vásárló számára engedélyezett.
A Nyomda fenntartja a jogot, hogy indokolt okból korlátozza az Ügyfél/Vásárló hozzáférését a Megrendelés leadásához és/vagy egyes elfogadott fizetési módokhoz, ha úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél/Vásárló magatartása vagy tevékenysége az Oldalt, cselekedetei bármilyen módon károsíthatják a Nyomdát. Az Ügyfél/Vevő minden esetben felveheti a kapcsolatot a Nyomda Ügyfélkapcsolati Osztályával, hogy tájékozódjon a fent említett intézkedések alkalmazásához vezető okokról.

3.2. Az Eladóval való kommunikáció történhet vele való közvetlen kapcsolattartáson keresztül, vagy a Webhely „Kapcsolatfelvétel” részében említett címeken keresztül. Az eladó szabadon kezelheti a kapott információkat anélkül, hogy ezt indokolnia kellene.

3.3 Az internetes hálózatról érkező szokatlanul nagy forgalom esetén a Nyomda fenntartja a jogot, hogy megkérje a Vevőket/Vásárlókat a captcha érvényesítési kódok manuális megadására az Oldalon található információk védelme érdekében.

3.4. A Nyomda meghatározott időn belül és a rendelkezésre álló készlet erejéig információkat közölhet az Oldalon az általa gyakorolt ​​Árukról és/vagy promóciókról.

3.5. A Weboldalon bemutatott Árukra vonatkozó összes ár RON-ban (RON) van kifejezve, és az ÁFA-t tartalmazza

3.6. Online fizetés esetén az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen egyéb, a Vevőt terhelő többletköltségért, ideértve, de nem kizárólagosan a kártyáját kibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat, abban az esetben, ha a kibocsátó deviza eltér a RON-tól. Egyedül a Vevő felelős ezért az intézkedésért.

3.7. Az Oldalon elérhető Áruk leírására használt összes információ (statikus / dinamikus képek / multimédiás prezentációk / stb.) nem jelent szerződéses kötelezettséget az Eladó részéről, azokat kizárólag prezentációs célokra használjuk fel.

3.8. Az Áru megvásárlásától számított 14 (tizennégy) nap elteltével a Vevőt felkérjük, hogy a megvásárolt Áruval kapcsolatban véleményt nyilvánítson. A kérelmet a Vásárló által a Fiókban megadott e-mail címre küldjük el. Ily módon a Vevő hozzájárul az Oldalon lévő többi lehetséges Felhasználó/Ügyfél/Vásárló tájékoztatásához, és aktívan részt vesz új Szolgáltatások kidolgozásában és az Áruk jellemzőinek lehető legteljesebb részletezésében.

4. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

4.1. A preambulumban meghatározott tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan az emblémákat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, szöveges és/vagy multimédiás tartalmakat, amelyek az Oldalon jelennek meg, a Nyomda kizárólagos tulajdonát képezik, amely minden jog e tekintetben közvetlenül vagy közvetve (használati és/vagy közzétételi engedélyek révén) szerzett.

4.2. Az Ügyfél/Vásárló nem másolhat, terjeszthet, közzétehet, harmadik félnek átadhat, módosíthat és/vagy más módon megváltoztathat, felhasználhat, hivatkozhat, megjeleníthet, nem tartalmazhat semmilyen tartalmat a Nyomda által eredetileg szándékolttól eltérő kontextusban, nem tartalmazhat semmilyen Tartalmat. az Oldalon kívül a Nyomda Tartalmakra vonatkozó szerzői jogát jelző jelzések eltávolítása, valamint a Tartalom reprodukálásával, módosításával vagy megjelenítésével készült anyagok átadásában, értékesítésében, terjesztésében való részvétel, kivéve a Nyomda kifejezett írásos hozzájárulását.

4.3. A Dokumentum hatálya alá tartozik minden olyan Tartalom, amelyhez az Ügyfél/Vásárló bármilyen módon hozzáfér és/vagy hozzáfér, ha a Tartalmat nem kíséri a Nyomda és a Nyomda között létrejött konkrét és érvényes felhasználói szerződés, és ráutaló garancia nélkül vagy kifejezetten Nyomda fogalmazta meg az adott Tartalomra hivatkozva.

4.4. Az Ügyfél/Vásárló a Tartalmat csak személyes vagy nem kereskedelmi célokra másolhatja, továbbíthatja és/vagy felhasználhatja, csak abban az esetben, ha az nem ütközik a Dokumentumban foglaltakkal.

4.5. Amennyiben a Nyomda a Megbízó/Vevő számára külön felhasználói szerződésben meghatározott formában jogot biztosít bizonyos tartalom használatára, amelyhez a Megbízó/Vásárló a jelen szerződés alapján hozzáfér, vagy amelyhez hozzáfér, akkor ez a jog csak a pontban meghatározott tartalomra vagy azokra terjed ki. a megállapodást csak annak vagy ezen tartalmaknak az oldalon való fennállása alatt, vagy a szerződésben meghatározott időtartamban, a meghatározott feltételek szerint, ha azok fennállnak és nem jelentenek szerződéses kötelezettségvállalást a Nyomda részéről az adott Ügyfél/Vásárló számára vagy bármely más harmadik fél, aki bármilyen eszközzel hozzáfér az átadott tartalomhoz, és akit ez a tartalom bármilyen módon károsíthat vagy sérülhet, a felhasználói szerződés lejárta alatt vagy után.

4.6. Az Ügyfélnek vagy Vevőnek bármilyen kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefonos stb.) továbbított vagy általa hozzáféréssel, látogatással és/vagy megtekintéssel megszerzett tartalom nem jelent szerződéses kötelezettséget a Nyomda és/vagy a munkavállaló részéről. /a Nyomda alkalmazottja, aki közvetítette a Tartalom átadását, ha létezik, az adott tartalommal kapcsolatban.

4.7. Tilos a Tartalom bármely más, a jelen Dokumentumban vagy az azt kísérő felhasználói szerződésben kifejezetten engedélyezett célokra történő felhasználása, ha van ilyen.

5. MEGRENDELÉS

5.1. Az Ügyfél/Vásárló a Weboldalon úgy adhat le Megrendelést, hogy a kívánt árut a kosárba helyezi, és a Megrendelést a kifejezetten megjelölt módok valamelyikén történő fizetéssel teljesítheti. A bevásárlókosárba helyezést követően az Áru mindaddig megvásárolható, amíg van rá készlet. Egy Áru kosárba tétele a Megrendelés teljesítésének hiányában nem vonja maga után a megrendelés rögzítését, és implicit módon az Áru automatikus lefoglalását sem.

5.2. A Vásárló a Megrendelés kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott, a vásárlás folyamatához szükséges összes adata helyes, teljes és a valóságnak megfeleljen a megrendelés időpontjában.

5.3. A Megrendelés teljesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az Eladó által elérhető/megegyezett bármely eszközzel felvehesse vele a kapcsolatot minden olyan helyzetben, amikor a Vevővel való kapcsolatfelvételre van szükség.

5.4. Az Eladó a Vevő által leadott Megrendelést a Vevőhöz intézett előzetes értesítést követően mondhatja el anélkül, hogy bármelyik fél utólagos kötelezettséget vállalna a másik felé, vagy hogy bármelyik fél kártérítést követelhetne a másiktól az alábbi esetekben:
5.4.1. a Vásárló kártyáját, a tranzakciót kibocsátó bank általi el nem fogadása online fizetés esetén;
5.4.2. a tranzakció érvénytelenítése a Nyomda által jóváhagyott kártyafeldolgozó által, online fizetés esetén;
5.4.3. az Ügyfél/Vásárló által az Oldalon megadott adatok hiányosak és/vagy tévesek;

5.5. Ha az Ügyfél/Vásárló a szerződéstől való elállás törvényes időtartamán belül kéri a Szerződéstől való elállást, köteles az adott termékhez mellékelt ajándékokat is visszaküldeni. A Megrendelés kifizetése esetén az Eladó az összeget legfeljebb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti attól a naptól számított 14 (tizennégy) napon belül, amikor a Vevő tájékoztatta az Eladót a szerződéstől való elállási döntéséről. Az összeg a következőképpen kerül visszatérítésre:
5.5.1. online kártyával fizetett Megrendelés esetén -> visszatérítéssel arra a számlára, amelyről a fizetés történt;
5.5.2. Op/utánvéttel/Bankkártyával-> banki átutalással fizetett Megrendelések esetén;
5.5.3. az árut ugyanolyan módon küldjük vissza, ahogyan azokat kiszállították és megfelelően becsomagolták. A Vásárló/Vásárló viseli a termékek visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket.

5.6. Az Eladó elhalaszthatja az összeg visszatérítését az eladott Áru átvételéig, vagy a kiszállítást igazoló igazolás kézhezvételéig, ha nem ajánlotta fel az Áru visszavételét saját maga (a legkésőbbi dátum). veszik).

5.7. Abban az esetben, ha a Vevő által megrendelt Árut az Eladó nem tudja kiszállítani, az Eladó erről tájékoztatja az Ügyfelet/Vevőt, és az Áru egyenértékű értékét visszaküldi a Vevő számlájára, legfeljebb 7 (hét) napon belül. naptól számítva attól a naptól számítva, amikor az Eladó erről a tényről tudomást szerzett, vagy attól a naptól kezdve, amikor a Vevő kifejezetten kifejezte szándékát a Szerződés felmondására.

6. ÁRUK, AMELYEKNEK NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELállási JOGA

6.1. A Szerződéstől való elállás joga nem terjed ki:
6.1.1. a Vevő által bemutatott vagy egyértelműen személyre szabott áruk szállítása;
6.1.2. egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem visszaküldhető és a Vevő által használt (bealudt, mosott stb.) lepecsételt Áru biztosítása;

7. BIZALMASSÁG

7.1. A Vevő/Eladó Ügyfele által megadott bármilyen jellegű információ az Eladó tulajdonában marad.

7.2. A Vevő/Ügyfél nem tesz nyilvános nyilatkozatot, promóciót, sajtóközleményt vagy bármilyen más módon harmadik fél felé a Megrendeléssel/Szerződéssel kapcsolatban az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

7.3. Azzal, hogy információkat vagy anyagokat ezen az oldalon keresztül küld el, korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést biztosít az Eladónak ezekhez, valamint jogot biztosít ezen anyagok vagy információk használatára, reprodukálására, megjelenítésére, módosítására, továbbítására és terjesztésére. Ön beleegyezik abba is, hogy az Eladó saját érdekében szabadon felhasználhatja ezeket az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket Ön az Oldalon keresztül küldött nekünk. A nyomdát nem terheli a megküldött információk bizalmas kezelésével kapcsolatos kötelezettség, ha a hatályos jogszabályok erre vonatkozóan más előírásokat nem írnak elő.

7.4. Az Ügyfél/Vásárló a Nyomda adatbázisába történő regisztrációjával kifejezett hozzájárulását adja a hatályos jogszabályok keretein belül ahhoz, hogy harmadik felek, a Nyomda partnerei: marketing szolgáltatók, egyéb szolgáltatók kapcsolatba léphessenek vele; állami, kormányzati ügynökségek vagy biztosítószövetségek, ha az adott jogszabály ezt előírja; egyéb cégek, amelyekkel a Nyomda közös ajánlattételi programokat tud kidolgozni az Árupiacon stb.

8. HIRDETÉS

8.1. A nyomdai hírleveleket közvetlenül a Printery küldi, vagy a Printery által jóváhagyott szakosodott partnereken keresztül küldi el. Így az információk bizalmas kezelése és biztonsága biztosított.

8.2. Amikor az Ügyfél fiókot hoz létre az Oldalon, lehetősége van kifejezni a Hírlevelek fogadásával kapcsolatos beleegyezését. A Megbízó által kiadott szerződésre vonatkozó lehetőség bármikor módosítható, a Nyomdához fordulva ezzel kapcsolatban.

8.3. Az Ügyfél vagy a Vásárló a Hírlevelek fogadásáról bármikor leiratkozhat a weboldal Hírlevél részében;

8.4. A Hírlevelek fogadásáról való lemondás nem jelenti a jelen Dokumentum elfogadásáról való lemondást.

9. SZÁMLÁZÁS – FIZETÉS

9.1. A www.printery.ro weboldalon megjelenített Áruk árai a hatályos jogszabályok szerint tartalmazzák az ÁFA-t.

9.2. Az árat, a fizetési módot és a fizetési feltételeket minden Megrendelésben megadjuk. Az Eladó a leszállított Árukról számlát állít ki a Vevőnek, a Vevő kötelessége a számla kiállításához szükséges összes adat megadása a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

9.3. Az Eladó a Nyomda által értékesített Árut tartalmazó Megrendeléshez kapcsolódó számlát csomagban vagy elektronikus levélben küldi meg a Vevőnek a Vevő által a Fiókjában megadott e-mail címre.

9.4. A Megrendeléshez kapcsolódó számla helyes közlése érdekében a Vevő köteles a Számlaadatait szükség szerint frissíteni, és hozzáférni az egyes Megrendelésekhez kapcsolódó, a Számlában található információkhoz és dokumentumokhoz.

9.5. Ezzel a kommunikációs móddal a Vásárló a Fiókjához hozzáférve nyilvántartást kap a Nyomda által kiállított számlákról, és azokat bármikor és tetszőleges módon elmentheti és archiválhatja.

9.6. A Megrendelés elküldésével a Vevő kifejezi beleegyezését a számlák elektronikus formátumban történő átvételéhez úgy, hogy azokat a Fiókjában megjelölt e-mail címre Nyomdai úton vagy elektronikus levélben felveszi a Fiókjába.

9.7. Abban az esetben, ha ez az információ több mint 48 (negyvennyolc) órán keresztül nem elérhető a Fiókban, kérjük, értesítsen bennünket erről a következő e-mail címen: contact@printery.ro.

9.8 Az Ügyfél/Felhasználó/Vásárló fizetési kártya adataihoz nem férhet hozzá a Nyomda, és azokat a Nyomda vagy a Weboldalba integrált fizetésfeldolgozó nem tárolja, hanem csak a Tranzakciót engedélyező intézmény vagy más, a kártyaazonosításra jogosult személy. adattárolási szolgáltatások, amelyek kilétéről az Ügyfél/Felhasználó/Vásárló az adatbevitelt megelőzően tájékoztatást kap.

9.9 Bizonyos esetekben a Tranzakciók biztonságának megőrzése érdekében a Megrendelés rögzítésekor a Vevőt felkérik, hogy engedélyezze a fizetést a Fiókhoz tartozó jelszó újbóli megadásával, vagy az ujjlenyomat használatával az ilyen mobil terminálok esetében létesítmény.

9.10 Ügyfél/Felhasználó/Vásárló Tranzakcióbiztonsági okokból azt tanácsoljuk, hogy ne maradjon bejelentkezve az Oldalon, és ne állítsa be az automatikus bejelentkezést mobil eszközökön. A fiókhozzáférési jelszó közzététele nem megengedett, és erős biztonsági karakterrel rendelkező jelszó használata javasolt (pl.: legalább nyolc karakterből álljon, beleértve a nagybetűket, kisbetűket, számokat és speciális karaktereket).

10. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA

10.1. Az Eladó vállalja, hogy az Árut háztól házig futár rendszerben szállítja a Vevő részére.

10.2 Szokásos szállítási idő 2-3 munkanap, amely kivételes esetben a vevő beleegyezésével meghosszabbítható, de legkésőbb a megrendeléstől számított 30 napon belül. A kiszállítás ingyenes, ha a rendelés értéke meghaladja a 300 lejt. Ha a rendelés értéke 300 lej alatt van, akkor a futárrendszerben 16 lej a szállítási költség.

A Nyomda nem tehető felelőssé a megrendelt termékek szállításának késéséért vagy törléséért, ha azt a Nyomda ellenőrzésén kívül eső okok okozzák, mint például: tűzvészek, robbanások, árvizek, járványok, sztrájkok, kormányzati intézkedések, háborúk, terrorcselekmények, tiltakozások, zavargások , polgári zavargások vagy egyéb vis maior akadályok, a megrendelés visszaigazolásának időpontjában hatályos és hatályos román jogszabályok rendelkezései szerint.

10.3. Az eladó gondoskodik az Áruk megfelelő csomagolásáról, valamint a kísérő dokumentumok továbbításáról.

10.4. Az eladó az árukat és a szolgáltatásokat csak Románia területén szállítja.

11. ÁRUK TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

Az Áru tulajdonjogának átruházása az átvételkor, a Vevő által a Megrendelésben megjelölt helyen történő fizetést követően történik (kiszállítás alatt értendő - a futár által biztosított fuvarokmány átvételét igazoló aláírás vagy az adó átvételét igazoló aláírás). számla az Eladó munkatársai által végzett szállítások esetén) .

12. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vállal felelősséget semmiféle kárért, amelyet a Vevőt vagy bármely harmadik személyt elszenvedhet az Eladó a Megrendelésből eredő bármely kötelezettségének teljesítése következtében, valamint az Áruk szállítást követő használatából eredő károkért, különösen veszteségüket.

Az Ügyfél / Felhasználó / Vevő a Fiók létrehozásával és használatával felelősséget vállal a Fiók adatainak (felhasználó és jelszó) bizalmas kezeléséért, valamint a Fiókhoz való hozzáférés kezeléséért, és a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben felelős. a Számlán keresztül végzett tevékenységre vagy .

Az Ügyfél/Felhasználó/Vásárló a Fiók létrehozásával és/vagy a Tartalom használatával és/vagy a Megrendelések leadásával kifejezetten és egyértelműen elfogadja a Webhely Felhasználási Feltételeit a Weboldalon közölt legfrissebb változatban, amely az adott időpontban létezik. a Fiók létrehozása és/vagy a tartalom felhasználása és/vagy a Megrendelés időpontja.

A Fiók létrehozása után a Tartalom használata egyenértékű a Webhely Általános Szerződési Feltételeiben és/vagy az Oldal Felhasználási Feltételeinek frissített változataiban végrehajtott változtatások elfogadásával.
A Weboldal Általános Szerződési Feltételeit a Nyomda bármikor módosíthatja, azok a Weboldalon való megjelenés napjától kezdve a Vásárlók / Felhasználók / Vevők számára megtámadhatók. A Weboldal Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását az Oldalon található megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével és/vagy a Megrendelés elküldésével és/vagy online fizetéssel igazoljuk.

13. VÉLEMÉNYEK, MEGJEGYZÉSEK Regisztrálása

A Vélemények, Észrevételek regisztrációját a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a „Vélemények” rovatban tehetik meg. Az írásos információ lehet pozitív és negatív is, és a termék tulajdonságaira és felhasználási módjára vonatkozik.

A Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók egy bizonyos Vélemény/Megjegyzés regisztrálásakor az Eladónak nem kizárólagos, örökérvényű, visszavonhatatlan, területileg korlátlan licencet adnak, és jogot adnak az Eladónak, hogy felhasználja, reprodukálja, módosítsa, adaptálja, publikálja, lefordítsa, terjeszteni és megjeleníteni ezt a tartalmat.

Minden Felhasználó/Ügyfél/Vásárló, amikor az említett rovatokban Véleményt/Hozzászólást regisztrál, vállalja, hogy betartja az alábbi szabályokat:

- csak egy adott termék jellemzőire és/vagy felhasználási módjára hivatkozni, kerülve a megváltozható szempontokkal kapcsolatos információkat (ár vagy akciós ajánlatok), illetve a Megrendelés teljesítésének módjával kapcsolatos információkat;
- csak a román nyelvet használni. Olyan szavak vagy kifejezések is megengedettek, amelyek bár nem tekinthetők románnak, de széles körben használatosak az adott területhez kapcsolódó összes környezetben (pl.: TC, GSM);
- megfelelő, nem sértő nyelvezet használata olyan kifejezések nélkül, amelyek sérthetnek vagy érinthetnek bármely más Felhasználót/Ügyfelet/Vásárlót;
- gondoskodni arról, hogy az általuk bevitt információk valósághűek, helyesek, megtévesztő és a hatályos jogszabályoknak megfelelőek legyenek, tiszteletben tartva ezzel más felek jogait, a szerzői, védjegy-, licenc- vagy egyéb tulajdonjogokat, nyilvánosságot vagy magánéletet;
- ennek a lehetőségnek a használata csak egy bizonyos termékkel kapcsolatos kommunikációra vagy további információk megszerzésére a Webhelyen, anélkül, hogy hivatkozna más cégekre, amelyek a termékek eladását és vásárlását hirdetik;
- semmilyen módon és mértékben ne adjon meg és ne kérjen személyes adatot (elérhetőségi adatok, szállítási vagy lakcímre vonatkozó információk, telefonszámok, e-mail címek, név és/vagy vezetéknév stb.), vagy bármely más olyan információt, amely meghatározza ezen személyes adatok nyilvánosságra hozatalát;
- ne adjon meg információkat és/vagy részleteket más kereskedelmi webhelyekről származó URL-ekről (linkekről), amelyek az Eladóval azonos kereskedelmi tevékenységet folytatnak;
- ne kísérelje meg becsapni az Eladó által nyújtott szolgáltatásokat, és ne tegyen közzé olyan véleményeket/megjegyzéseket, amelyek reklámanyagokat tartalmaznak;
- a Véleményt/Megjegyzést ne használja kommunikációs eszközként az Eladóval, ebben az értelemben az Eladó Honlapon regisztrált elérhetőségeit használják fel.

A reális kritikai értékelés mellett a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló a Vélemény regisztrálásakor a kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó minősítést is hozzáad. A vélemények a hozzájuk tartozó Értékelésekkel együtt befolyásolják a termék vagy szolgáltatás általános értékelését, amely szám a címük mellett zárójelben jelenik meg. Így a magas minősítéssel kísért Vélemény az Általános minősítés növekedéséhez, a kis minősítéssel kísért Vélemény pedig az Általános minősítés csökkenéséhez vezet.

Ha a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy véleményt vagy megjegyzést szigorúan szubjektív szempontból nem megfelelő tartalomként jelöl meg, az Eladó alaposan megvizsgálja ezt a tartalmat annak megállapítására, hogy az sérti-e a Webhely Általános Szerződési Feltételeit.

Amennyiben az Eladó az Általános Szerződési Feltételek ismételt megsértését észleli, fenntartja a jogot, hogy felfüggeszti a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló véleményét vagy észrevételét a „Vélemények” rovatban.

A vásárolt Áruval kapcsolatos bejelentések, panaszok esetén a Vásárlók rendelkezésére áll a Honlapon található értesítési űrlap: https://printery.ro/contact A panaszok, bejelentések rendezésének maximális határideje a kézhezvételtől számított 30 naptári nap.

14. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

14.1. törvény előírásai szerint A Nyomda a személyes adatok kezelése és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében az egyének védelméről szóló 677/2001. sz., módosított és kiegészített 677/2001. .

14.2. Az adatgyűjtés célja: Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása Fiókjuk állapotáról, Vásárlók tájékoztatása a Megrendelések alakulásáról és állapotáról, Áruk értékelése, kereskedelmi tevékenység, Áruk promóciója, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, kutatás piac, statisztika, értékesítés nyomon követése és nyomon követése, valamint az Ügyfél/Vásárló viselkedése.

14.3. A Vevő a fióklétrehozó és/vagy megrendelőlapon szereplő adatok kitöltésével kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy személyes adatai a Nyomda adatbázisában felkerülnek, valamint kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja ezen személyes adatok tárolásához, felhasználásához és feldolgozásához. területileg és/vagy ideiglenesen korlátlanul a Printery, leányvállalataik és munkatársaik által a Printery általi fejlesztés és/vagy fejlesztés érdekében, leányvállalataik és együttműködőik olyan tevékenységekben, mint például, de nem kizárólagosan, kereskedelmi tevékenységek, termékpromóció és szolgáltatások, marketing, reklám, média , adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, értékesítés és fogyasztói magatartás nyomon követése és nyomon követése. Továbbá a Vevő kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket a személyes adatokat a Nyomda mind leányvállalatai, mind más/egyéb jogalanyok számára továbbítsa (kirendelje) az országban.

14.4. A Dokumentum elolvasásával tudomást szerzett arról, hogy a törvény által biztosított jogok biztosítottak Önnek, nevezetesen a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés, a beavatkozás joga, a tiltakozás joga, a jog nem alany. törvényben biztosított, az egyének védelméről szóló 677/2001. törvényben a személyes adatok kezelésével és az adatok szabad áramlásával kapcsolatos jogok megsértése esetén.

14.5. Keltezésű, aláírt és a következő címre küldött írásos kérés alapján: Victoriei 292/A, Negresti-Oas, Szatmár megye, az SC Bud Junior SRL figyelmébe, egy kérésre ingyenesen edzhet. évente, hogy megbizonyosodjon arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem.

14.6. Az adatokba való beavatkozás jogát az SC Bud Junior SRL figyelmébe ajánlva keltezett, aláírt és a következő címre küldött írásbeli kérelem alapján: Victoriei 292/A, Negresti-Oas, Szatmár megye, mivel az esettől függően:
14.6.1. olyan adatok helyesbítése, frissítése, zárolása vagy törlése, amelyek kezelése nem felel meg a 677/2001-es, az egyének védelméről szóló, a személyes adatok feldolgozásáról és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló törvénynek, különösen a hiányos vagy pontatlan adatokról;
14.6.2. olyan adatok anonim adatokká történő átalakítása, amelyek kezelése nem felel meg a személyes adatok feldolgozásáról és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az egyének védelméről szóló 677/2001.
14.6.3. a harmadik személy értesítése, akivel az adatot közölték, ha ez a tájékoztatás nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem jár a sérülhető jogos érdekkel aránytalan erőfeszítéssel.

14.7. A Nyomda a Vevő személyes adatait más társaságok számára is átadhatja, amelyekkel partnerkapcsolatban áll, de csakis az általuk vállalt titoktartási kötelezettség alapján, mellyel garantálja ezen adatok biztonságát, valamint ezen személyes adatok megadását. tájékoztatás a hatályos jogszabályok szerint történik, az alábbiak szerint: marketing szolgáltatásokat nyújtó, futár, fizetési/banki szolgáltatásokat, telemarketinget vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtó társaságok, amelyekkel közös programokat tudunk kidolgozni Áruink piaci felkínálására, biztosítók .

14.8. A Vevő személyes adatai a törvényi rendelkezések alapján és keretein belül, valamint kifejezett megkeresés eredményeként a Legfőbb Ügyészségnek, a Rendőrségnek, a bíróságoknak és más illetékes állami szerveknek is átadhatók.

15. VIS MAJEUR

15.1. Egyik fél sem vállal felelősséget szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséért, ha a határidőben és/vagy megfelelő módon történő teljesítés részben vagy egészben vis maior eseményre vezethető vissza. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik a felek ellenőrzésén, és amely nem kerülhető el.

15.2. Ha az esemény bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az esemény nem szűnik meg, mindkét fél jogosult a másik felet a Szerződés teljes felmondásáról értesíteni anélkül, hogy bármelyikük egyéb kártérítést követelhetne. -érdekek a másiktól.

16. ALKALMAZANDÓ JOG – JOGHATÓSÁG

Erre a megállapodásra a román jog vonatkozik. A Nyomda és az Ügyfelek / Vevők között felmerülő vitákat békés úton, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat Bukarest város illetékes román bíróságai rendezik.