Adatvédelmi irányelvek

Az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése a Strada Elena si Vasile Cojocaru No. Nyomda egyik fő szempontja. 8, Sector 5, Bukarest, Románia, mint adatkezelő.

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak kezeléséről a https://www.Printery.ro weboldal használatával összefüggésben, amelyre "webhelyként" hivatkozunk.

tartalom

 1. A kezelt személyes adatok kategóriái
 2. A feldolgozás céljai és okai
 3. Az az időtartam, ameddig az Ön adatait feldolgozzuk
 4. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala
 5. Személyes adatok továbbítása
 6. Azok a jogok, amelyekből részesül
 7. Kiskorúak magánélete
 8. Változások az adatvédelmi szabályzatban
 1. A kezelt személyes adatok kategóriái
 2. Ha Ön a webhely ügyfele, [a webhely tulajdonosa] kezeli az Ön személyes adatait, például:
 • Vezetéknév, keresztnév
 • Telefonszám
 • email cím
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • A webhely használatával kapcsolatos adatok (például viselkedése / preferenciái / szokásai a domaineken belül
 • Valamint bármely más adatkategória, amelyet Ön közvetlenül a felhasználói fiók létrehozásával összefüggésben, a weboldalon keresztül leadott rendelés során vagy a weboldal használatából eredő bármely más módon ad meg.

Ha Facebook vagy Google fiókját használja felhasználói fiók létrehozásához az oldalon, a Printery az alábbi nyilvános profiladatokat dolgozza fel, amelyeket az adott alkalmazások jelenítenek meg: felhasználónév, e-mail cím.

Ha csak az oldalon elérhető termék megrendelésének befejezése előtt választja a felhasználói fiók létrehozását, akkor a rendszer elkéri az Ön e-mail címét, amely alapján automatikusan létrejön a fiók.

Ha nem teljesíti a rendelést, a megadott e-mail címet és egyéb adatokat a Nyomda nem tárolja, a létrehozott fiók automatikusan törlődik.

 1. Ha Ön az oldal látogatója, a Nyomda feldolgozza az Ön által megadott személyes adatait:
 • Közvetlenül az oldal használatával összefüggésben, például az Ön által a kapcsolatfelvétel/kérdések/panasz részben megadott adatokkal, amennyiben Ön ily módon kapcsolatba lép velünk
 • Közvetve olyan adatok, mint: IP-cím, használt böngésző, a navigáció időtartama, keresési előzmények, használt operációs rendszer, nyelv és megtekintett oldalak, teljes URL-ek, a webhelyünkre, azon keresztül és onnan érkező kattintások sorozata, megtekintett/keresett információk vagy termékek, bizonyos oldalak látogatásának időtartama, az oldalakkal való interakcióra vonatkozó információk (pl. görgetés, kattintások, egérmozgatás), a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatok.
 1. A feldolgozás céljai és okai
 2. Ha Ön a weboldal ügyfele, a Nyomda az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:
 • az Ön és a Nyomda közötti szerződéses kapcsolat kialakításáért , illetve a weboldalon leadott megrendelés átvételéért, érvényesítéséért, kiszállításáért és számlázásáért, a megrendelés állapotáról történő tájékoztatásért, a megrendelt termékek visszaküldésének megszervezéséért stb.

Alap: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön és a Printery között létrejött szerződésen alapul, amely a https://www.Printery.ro/termeni-si-conditii Általános Szerződési Feltételekben meghatározott. Személyes adatainak megadása jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása lehetetlenné teheti az Ön és a Nyomda közötti szerződéses kapcsolatok kialakítását.

 • a Nyomda a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben fennálló jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez , ideértve az adóügyi, valamint az archiválási kötelezettségeket is.

Alap : Adatainak e célból történő feldolgozása jogi kötelezettségek alapján szükséges. E célból adatainak megadása szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása azt eredményezheti, hogy a Nyomda nem tud eleget tenni jogi kötelezettségeinek, és ezért nem tudja szolgáltatásait a weboldalon keresztül kínálni.

 • marketingtevékenységhez , illetve a Nyomda által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció távoli kommunikációs eszközzel (e-mail, sms) történő továbbítására a weboldalon keresztül.

Alap : Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha Ön úgy dönt, hogy megadja azt.

Hozzájárulását az adatok ilyen célú kezeléséhez úgy tudja kifejezni, hogy bejelöli a megfelelő jelölőnégyzetet a fiók létrehozásától kezdve, vagy a fiók létrehozása után a fiók adataim rovatban.

Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget. Ezenkívül leiratkozhat a "Fiókom adatai" szakaszban.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

 • különböző elemzések , beszámolók a weboldal működéséről, fogyasztói preferenciaprofilok elkészítése érdekében, elsősorban a weboldalon kínált élmény javítása érdekében.

Alap : Az Ön adatainak ilyen célú kezelése a Nyomda azon jogos érdekén alapul, hogy tartósan javítsa az ügyfélélményt a weboldalon. Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása nem jár negatív következményekkel az Ön számára.

 1. Ha Ön az oldal látogatója, [a webhely tulajdonosa] az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:
 • marketingtevékenységhez , illetve a [webhely tulajdonosa] által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció távoli kommunikációs eszközökkel (e-mail, sms) útján történő továbbítására az oldalon keresztül.

Alap : Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha Ön úgy dönt, hogy megadja azt.

Az ilyen célú adatkezeléshez hozzájárulását a honlapon elérhető hírlevél feliratkozási űrlap megfelelő négyzetének kitöltésével és bejelölésével tudja kifejezni.

Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

 • panaszok megoldására , valamint a forgalom nyomon követésére és az oldallal kapcsolatos élmény javítására.

Indokok : Az Ön adatainak e célból történő kezelése a [webhely tulajdonosának] azon jogos érdekén alapul, hogy biztosítsa az oldal megfelelő működését, valamint az oldal látogatóinak élményét tartósan javítsa, beleértve a különböző hozzászólások, kérdések megoldását. vagy panaszok.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása nem jár negatív következményekkel az Ön számára.

 1. Az az időtartam, ameddig az Ön adatait feldolgozzuk

A Nyomda az Ön személyes adatait annyi mértékben kezeli, amennyi a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükséges.

Ha Ön vásárló, adatait a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, majd azt követően a Nyomda felelősségi körébe tartozó jogszabályi kötelezettségek szerint kezeljük (például olyan pénzügyi-számviteli bizonylatok esetében, amelyek megőrzése törvényben meghatározott időszak annak a pénzügyi évnek a végétől számított 10 év, amely során azokat elkészítették).

Ha Ön vásárló, és él a felhasználói fiók törlésének lehetőségével, a "fiók adataim" részben a "fiók törlése" gomb megnyomásával, a Printery ezt a műveletet úgy értelmezi, mint az Ön lehetőségét, hogy leiratkozzon azokról a kereskedelmi közleményekről, amelyeken keresztül Ön tájékoztatott a weboldalon keresztül kínált termékekről és szolgáltatásokról.

Ebben az értelemben, ha úgy dönt, hogy törli felhasználói fiókját, többé nem küldünk Önnek ilyen jellegű e-maileket és/vagy sms-eket.

Tájékoztatjuk azonban, hogy a fiók törlése nem törli automatikusan személyes adatait.

Ha le szeretné állítani személyes adatainak kezelését, vagy törölni szeretné az adatokat, az alábbi 6. pontban részletezett jogait gyakorolhatja.

Ha kéri a fiók törlését, de azon a fiókon legalább egy aktív rendelés van, a fiók törlésére irányuló kérelmet csak a termékek kiszállítása és az utolsó aktív rendelés teljesítése után tudjuk rögzíteni.

Ha Ön visszavonja a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Nyomda leállítja személyes adatainak e célból történő feldolgozását anélkül, hogy ez befolyásolná a Nyomda által a visszavonás előtt kiadott hozzájárulása alapján végzett adatkezelést.

 1. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Személyes adatait harmadik félnek nem adjuk bérbe/adjuk el.

Az adatokhoz az üzemeltetőn kívül bizonyos helyzetekben az Üzemeltető által meghatalmazottként megnevezett harmadik felek is hozzáférhetnek, például szolgáltatók, közlekedési szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek.

Szerződésben kötelesek az adatokat bizalmasan kezelni, és azokat kizárólag arra a célra felhasználni, amelyre azokat átadták.

Személyes adatait a központi/helyi hatóságok felé is kiadhatjuk, az alábbi példaként felsorolt ​​esetekben:

 • a weboldal adminisztrációjához
 • olyan helyzetekben, amikor ez a kommunikáció szükséges lenne az érintett személyeknek nyert díjak vagy egyéb kedvezmények odaítéléséhez, amelyeket a Nyomda által a weboldalon keresztül szervezett különféle promóciós kampányokban való részvételük eredményeként szereztek meg;
 • a weboldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartásáért, személyre szabásához és fejlesztéséért
 • adatelemzés, tesztelés és kutatás elvégzésére, a felhasználási és tevékenységi trendek nyomon követésére, biztonsági funkciók fejlesztésére és felhasználói hitelesítésre
 • kereskedelmi marketingkommunikáció továbbítására, a jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátokkal
 • amikor a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő stb.
 1. Személyes adatok továbbítása

A Nyomda részére megadott személyes adatok Románián kívülre, de csak az Európai Unió országaiba továbbíthatók.

 1. Azok a jogok, amelyekből részesül

A személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályokban meghatározott feltételekkel Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • információhoz való jog – a Nyomda által végzett feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos részletek megszerzésének joga a jelen dokumentumban leírtak szerint;
 • az adatokhoz való hozzáférés joga, a Nyomdától a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos visszaigazolás megszerzéséhez való jog, valamint az adatkezelési tevékenységek részletei, mint például az adatok kezelésének módja, az adatkezelés célja, az adatok címzettjei vagy címzettjei kategóriái stb.;
 • helyesbítéshez való jog – a pontatlan/indokolatlan személyes adatok Nyomda általi indokolt késedelem nélküli helyesbítéséhez, valamint a hiányos adatok kiegészítéséhez;
 • az adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésének joga ("az elfelejtéshez való jog") - bizonyos feltételek fennállnak; Előfordulhat, hogy az adattörlési kérelmet követően a Nyomda ezeket az adatokat anonimizálja (ezzel megfosztja személyes jellegüktől), és e feltételek mellett folytatja a statisztikai célú adatkezelést;
 • a feldolgozás korlátozásának joga bizonyos feltételek mellett;
 • az adathordozhatósághoz való jog – a személyes adatok strukturált, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő kézhezvételéhez való jog, valamint ahhoz, hogy ezeket az adatokat a Nyomda egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek;
 • az ellenzék joga
  - az adatkezelési tevékenységek tekintetében az alábbiakban megjelöltek szerinti kérelem megküldésével gyakorolható;
  - az érintett sajátos helyzetével összefüggő okokból bármikor, hogy a rá vonatkozó adatokat a Nyomda jogos érdeke vagy közérdek alapján kezelje, kivéve a amely Nyomda bizonyítani tudja, hogy jogos indokai és kényszerűségei igazolják az adatkezelést, és amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személyek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy hogy a cél valamely jog megalapozása, gyakorlása vagy bíróság előtti védelme;
  - bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy a rá vonatkozó adatokat direkt marketing célból kezeljék.
 • az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk automatikus egyedi döntés; a jog arra, hogy ne legyenek olyan döntések alanyai, amelyeket kizárólag automatikus adatkezelési tevékenységek – ideértve a profilok létrehozását is – alapján hoztak, és amelyek az érintettet érintő vagy őt érintő joghatásokat váltanak ki. hasonló módon jelentős mértékben;
 • a szükségesnek ítélt mértékben a Személyes Adatok Feldolgozói Nemzeti Felügyeletéhez vagy az illetékes bíróságokhoz fordulni .

A személyes adatok kezelésével és a fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a következő e-mail címhez: office@Printery.ro

 1. Kiskorúak magánélete

A Printery tudatosan nem veszi fel a kapcsolatot 18 év alatti személyekkel, és nem gyűjt tőlük információkat. A weboldalnak nem célja, hogy 18 éven aluli személyektől bármiféle információt kérjen.

Ha tévedésből ilyen információ jut a birtokunkba, és tudomást szerezünk róla, megfelelő szülői beleegyezést szerezzünk ezeknek az információknak a felhasználásához, vagy ha ez nem lehetséges, töröljük az információkat szervereinkről.

Ha 18 éven aluli személyekre vonatkozó információ beérkezéséről szeretne minket értesíteni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az office@Printery.ro e-mail címen.

 1. Változások az adatvédelmi szabályzatban

Fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi szabályzat módosítására. A jövőben bekövetkező jelentősebb változásokról e-mailben (lehetőség szerint) vagy a weboldalon megjelenő külön üzenetben értesítjük.

Ez a weboldal cookie fájlokat használ. Ha többet szeretne megtudni e fájlok használatáról, látogasson el a következő linkre: https://www.Printery.ro/politica-de-cookies