Условия за връщане

Условия за връщане:

5. ПОРЪЧАЙТЕ

5.1. Клиентът/Купувачът може да прави Поръчки на Сайта, като добави желаните Стоки в количката за пазаруване и завърши Поръчката чрез плащане по един от изрично посочените методи. Веднъж добавена в количката за пазаруване, дадена стока е налична за покупка, стига да има наличност за нея. Добавянето на Стока в количката за пазаруване, при липса на завършване на Поръчката, не води до регистрация на поръчка, нито имплицитно автоматично резервиране на Стоката.

5.2. С попълването на Поръчката Купувачът се съгласява, че всички предоставени от него данни, необходими за процеса на покупка, са верни, пълни и верни към датата на подаване на Поръчката.

5.3. С попълването на Поръчката, Купувачът се съгласява, че Продавачът може да се свърже с него, по всички налични / договорени от Продавача средства, във всяка ситуация, в която е необходимо да се свържете с Купувача.

5.4. Продавачът може да анулира поръчката, направена от Купувача, след предварително уведомление, адресирано до Купувача, без последващо задължение на която и да е от страните към другата или без никоя страна да може да претендира обезщетение за вреди от другата в следните случаи:
5.4.1. неприемане от банката издател на картата на Купувача, на транзакцията, в случай на онлайн плащане;
5.4.2. анулиране на транзакцията от картов процесор, одобрен от Printery, в случай на онлайн плащане;
5.4.3. предоставените от Клиента/Купувача данни на Сайта са непълни и/или неверни;

5.5. Ако Клиентът/Купувачът поиска отказ от Договора в рамките на законовия срок за отказ от договора, той трябва да върне и всички подаръци, придружаващи съответния продукт. Ако Поръчката бъде платена, Продавачът ще възстанови сумата в рамките на максимум 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Купувачът информира Продавача за решението си да се откаже от Договора. Сумата ще бъде върната, както следва:
5.5.1. за Поръчки, платени с онлайн карта -> чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е извършено плащането;
5.5.2. за Поръчки платени с Оп/Наложен платеж/Банкова карта-> по банков път;
5.5.3. стоките ще бъдат върнати по същия начин, по който са били доставени и правилно опаковани. Клиентът/Купувачът поема преките разходи, свързани с връщането на продуктите.

5.6. Продавачът ще може да отложи възстановяването на сумата до получаване на продадените Стоки или до получаване на доказателство, според което те са били изпратени, в случай че не е предложил да си върне Стоките сам (последната дата ще бъдат взети).

5.7. В случай, че Стока, поръчана от Купувача, не може да бъде доставена от Продавача, последният ще информира Клиента/Купувача за този факт и ще върне по сметката на Купувача еквивалентната стойност на Стоката, в рамките на максимум 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е узнал за този факт или от датата, на която Купувачът е изразил изрично намерението си за разваляне на Договора.
6. СТОКИ, ЗА КОИТО НЕ Е ОСИГУРЕНО ПРАВОТО НА ОТКАЗ

6.1. Следните са изключени от правото на отказ от договора:
6.1.1. доставката на Стоки, направени съгласно спецификациите, представени от Купувача или ясно персонализирани;
6.1.2. предоставянето на запечатани Стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения за защита на здравето или хигиена и които са били използвани от Купувача (спали, измити и т.н.);